Amsterdam Oost heeft mijn hart gestolen. Ik maakte een weblog over de geschiedenis van de Indische Buurt, www.indischebuurt.nl en ben bezig met een weblog over de geschiedenis van Betondorp, dat in 2024 100 jaar bestaat. Ik stond aan de basis van het Historiseringsproject Indische Buurt . Een overzicht biedt het Bronnenboek Indische Buurt, dat hieronder gratis te downloaden is.Ook schreef ik een geschiedenis van de wording van de Marokkaanse Indische Buurt.Op het ogenblik ben met een groot project bezig over Joods Amsterdam Oost. In dat kader verscheen een aantal herdenkingsboeken, nl. over de Indische Buurt, de Dapperbuurt, Betondorp (eerste en tweede uitgebreide druk), de Blasiusstraat, de Swammerdamstraat, de Ruyschstraat, de Tilanusstraat en de Weesperzijde. Een herdenkingsboek over de Tugelaweg is in wording. Ook verscheen een boekje over Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt. Zie voor dit project ook Nefesh TV. Deze boeken zijn gratis te downloaden via http://joodsamsterdamoost.nl.